Coaching Zespołu

Coaching zespołowy i coaching grupowy budzą spore zainteresowanie przedsiębiorców i menadżerów. Coraz częściej pojawiają się coachowie proponujący nam tego rodzaju usługi,  nierzadko używają tych nazw wymiennie. Tymczasem są to zupełnie inne techniki, wymagające odmiennych kompetencji i – co najważniejsze – stosowane w odmiennych sytuacjach dla osiągnięcia odmiennych celów.

W dwóch syntetycznych tekstach chcę wyjaśnić, czym różni się coaching zespołowy od grupowego i wskazać, jakie potrzeby zaspokaja pierwszy, a jakie drugi. Czyli: co, dla kogo, kiedy i po co.

Coaching zespołowy  (ang. team coaching) to wsparcie zespołu metodami coachingowymi. Istotne jest tu słowo „zespół”, czyli niewielka grupa ludzi, których łączy wspólny cel, a czasem coś więcej (interesy, przyjaźnie, majątek etc…). Przykładem zespołu może być zarząd spółki, kierownictwo budowy, zespół projektowy, kancelaria adwokacka czy biuro architektów. Specyficznym okazem „zespołu” bywa rodzina, a nawet para (małżeństwo, związek homo lub hetero).

Podstawowa zasada jest taka, że zespół chce (a czasami musi) działać razem i wspólnie osiągać to, do czego jest powołany.  Ponieważ składa się z rozmaitych jednostek, mających swoje własne osobowości, aspiracje, nastroje, koleje życia czy potrzeby – zadaniem coachingu zespołowego jest kreatywna i nastawiona na zrozumienie partnerska praca z zespołem, która wzmocni i uwolni jego potencjał, ułatwi mu samodzielne funkcjonowanie i osiąganie sukcesów (jakkolwiek zostaną one przez zespół zdefiniowane).

Coaching pomaga członkom zespołu zdefiniować lub zredefiniować swoje miejsca, role, funkcje, wyzwolić synergię działania, na nowo obudzić zespołową energię i kreatywność. Podobnie jak w przypadku coachingu indywidualnego, celem nie jest zmiana zespołu lecz jego pozytywna transformacja w oparciu o posiadane zasoby – wydobycie tego, co w nim najlepsze oraz zainspirowanie do najlepszego samodzielnego i odpowiedzialnego działania.

A oto fragment FAQ :

P – Na ile coaching zespołu respektuje indywidualności jego członków, a na ile je  podporządkowuje temu „ciału zbiorowemu”, jakim ma być zespół?

O – Dokładnie na tyle, na ile pozwala na to i chce tego sam konkretny zespół. Oczywiście, skoro jest to coaching zespołu, to ma on na uwadze dobro tej „zbiorowej osoby”, jaką jest zespół. Nie będzie zatem zajmować się takimi zagadnieniami poszczególnych członków, które nie są związane z ich przynależnością do zespołu.

P – Czy coaching zespołu to metoda rozwiązywania konfliktów i zażegnywania kryzysów w zespole?

O – Faktycznie, team coaching często bywa zlecany w sytuacjach kryzysowych (np. konfliktu, znaczącego wyzwania, zmiany lidera, przekształceń zakresowych itp… ), jednak zasadniczo praca coacha z zespołem przynosi spektakularne efekty także w okresach stosunkowego spokoju czy wręcz stagnacji. Wtedy, kiedy jest czas na refleksję, rozwój i strategię.

P –  Czy w wyniku team coachingu zespół może zadecydować o rozstaniu się z którymś ze swoich członków czy wręcz o samo-rozwiązaniu?

O – Coś takiego może się wydarzyć, chociaż jest to sytuacja skrajna. Zasadniczo celem coachingu zespołu jest jego podtrzymanie, rozwój i wzrost efektywności.

P – Jaka jest rola lidera zespołu podczas coachingu zespołowego?

O – Na początku się ją kontraktuje, co nie znaczy, że (jak niemal wszystko) nie może ona ewoluować podczas procesu i ulec transformacji w jego wyniku.

P – Czy team coaching zawsze prowadzą 2 osoby?

O – Niekoniecznie. To zależy od ustaleń kontraktowych procesu związanych z potrzebami  zespołu. Często coachingowi zespołu towarzyszą indywidualne coachingi jego członków i/lub lidera. Wtedy zasadą jest, by prowadzili je inni coachowie niż coach zespołu lub coach lidera zespołu.

P – Jak długo trwa proces team coachingu?

O – Ta zmienna jest kontraktowana na początku procesu, czasem ulega skróceniu lub wydłużeniu. Może wahać się od dwóch, trzech do dziesięciu (rzadko więcej) sesji zespołowych.

P – Jak długo trwa sesja?

O – Zespołowa nie mniej niż 3 – 4 godziny, czasem cały dzień. Uwaga: mogą towarzyszyć jej sesje indywidualne, a te bywają zdecydowanie krótsze.

P – Jakie są ceny takiej usługi?

O – Porównywalne z najwyższej jakości szkoleniami – zespół dostaje coś absolutnie unikatowego, szytego na miarę… i to na miarę przyszłości!

Tekst o o coachingu grupowym – wkrótce

 

 

Ewa Mukoid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *