ZALOTY

Naukowcy zidentyfikowali zespół około sześć‡dziesię™ciu komórek nerwowych sterujących zachowaniami seksualnymi muszek owocowych. Samiec, u którego komórki te nie działają prawidłowo, nie jest w stanie przeprowadzić‡ odpowiednich zalotów, zamiast koniecznego etapu uwodzenia, od razu próbuje „przechodzić‡ do rzeczy”€. Wyodrębniono także gen odpowiedzialny za tworzenie obwodów neuronowych sterujących męskimi zalotami.

Muszki owocowe są traktowane jako organizm modelowy – ekstrapolacja ich zachowań na ludzkie historie niespełnionych romantycznych miłości, zawiedzionych nadziei, rozczarowań i gwałtów, do tego dochodzć modne pseudo-wyjaśnienia biologii pod auspicjami psychologii ewolucyjnej. A korzyść‡ z tego płynie ta jedyna, że przez chwilę™ przypatrujemy się™ z uwagą godowemu tańcu owocowych muszek, zanim bezlitośnie zgnieciemy je i usuniemy, by nie zaśmiecały naszego plastikowego świata.

Ewa Mukoid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *